More AV Products

KODAK CAROUSEL S-AV User Instructions
  • Model S - E, D, F  (2.0MB, PDF)
  • Model B - E, D, F  (933KB, PDF)
  • Model 28 (special wide angle lens version) - E, D, F  (707KB, PDF)
  • Model S-RA (random access) - E, D, F  (1.6MB, PDF)
E = English     D = Deutche     F = Français